top of page
Olaf Karlsen Kunst Maleri Kunstformidling Utsmykking Verdivurdering

KUNSTFORMIDLING

Vår kunstformidling består av maleri, grafikk, keramiske objekter og skulpturer, av anerkjente norske og enkelte utenlandske kunstnere. Vi formidler kunst over hele landet i alle kategorier. Vi gir gode råd som skaper en god følelse omkring et riktig valg ved et kunstkjøp. Vi gir veiledning for innramming, opphenging, plassering, transport og forsikring.

Kunstformidling

UTSMYKKING

I vår kunstformidling har vi hatt utsmykkingsprosjekter med stor suksess gjennom 30 år.  Utsmykkingsoppdrag i det offentlige rom har vært på skoler, sykehus, omsorgssentre og helseinstitusjoner som legekontor og tannlegekontor. I helsesektoren har utsmykkinger innen psykiatrien vært en av våre største områder og hvor vi har bidratt med  kunst som har gitt god trivsel og et godt miljø i institusjonene. Helse Sør-Øst har vært en  av våre viktigste kunder. Vi gjennomfører også utsmykkinger i bedriftsmarkedet som banker, større og mindre bedrifter, kjøpesentre, kontorer osv. De største bedriftene har vært Norsk Tipping og SpareBank1. I privatmarkedet  formidler vi god kunst som harmonerer med menneskene og arealene. Vår oppgave i et prosjekt er å skape høy trivsel og samtidig en god kunstforståelse for brukerne av arealene. I våre utsmykkinger bruker vi maleri, grafikk, foto, keramiske objekter og installasjonskunst i forskjellige materialer.

VERDIVURDERING

Vi utfører verdivurdering og taksering av kunst i flere kategorier, vår spesialitet er billedkunst, maleri og grafikk. Vi har lang  erfaring, allsidig kunnskap og et stort nettverk som sikrer at vi gir den riktige verdivurdering og taksering. Vi tar på oss takseringer for advokater, forsikringsselskaper, bedrifter og private hjem. Vi gjennomfører katalogisering og verdivurdering av kunst på bedrifter som utføres effektivt gjennom vår kunnskap og erfaring fra store bedrifter.

Utsmykking
Verdivurdering

VÅR HISTORIE

Vi har drevet Galleri Hervold, et av Østlandets større kunstgallerier med et gallerikonsept på 600 kvadratmeter i to etasjer, på Hamar. Virksomheten besto av grafikkgalleri i første etasje og malerigalleri i andre etasje, ved siden av formidling av andre kunstrelaterte objekter. Vi hadde også en designavdeling og en kaffebar i vårt gallerikonsept. Vi viste til en hver tid et stort utvalg grafikk og maleri ved siden av veloverveide og suksessrike utstillinger. Som kunstformidlere er vi høyt rangert blant våre kunstnere og vår store kundekrets. Virksomheten besto av kunstformidling, utsmykking og verdivurdering på lik linje med dagens driftsform, som har blitt styrt fra Farsund, Stavanger og Hamar uten faste gallerilokaler.

I august 2021 åpner Galleri Hervold igjen dørene. Galleriet etablerer seg i attraktive lokaler sentralt i Stavanger, et samarbeide mellom Birger Hervold og hans sønn Jacob Hervold.

KONTAKT

For alle forespørsler ta kontakt

Johan Birger Hervold

Mob: +47 976 58 993 | jb@hervold.no

Registrer deg for nyheter, arrangementer og mye mer!

Følg oss:

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
Arrangementer
Kontakt
bottom of page